DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Jan Kraman - osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP, požární prevence

Kontakt:     Tel.: 602 125 586            E-mail : kraman@volny.cz

České Budějovice  370 05


Bezpečnost práce a požární prevence

V obou těchto oblastech jsme schopni poskytnout naprosto kompletní provozní servis a to jak na úrovni administrativní tak současně i v oblasti provozní a provádění revizních prohlídek.

Komplexnost servisu spočívá zejména v :

 • zjištění současného stavu a stanovení postupu realizace uvedení do souladu s právní úpravou
 • uvedení stavu do souladu s legislativou na úseku požární ochrany a BOZP
 • stanovení a realizace systému a standardů BOZP a PO v organizaci
 • dohled nad jejich dodržováním
 • účast při jednání SOD
 • řešení pracovních úrazů od vyšetření příčin až po vyřízení veškeré administrace
 • konzultační a poradenský servis
 • sledování lhůt všech revizí a školení dle vypracovaného harmonogramu
 • zajištění školení a revizí ve vztahu k PO a BOZP, vedení požární knihy
 • vypracování všech potřebných dokladů a dokumentace

  Služby BOZP :

 • Prověrky bezpečnosti práce -  provedení zákonem nařízených prověrek BOZP
 • Audit zabezpečení BOZP -  zhodnocení současného stavu zabezpečení bezpečnosti práce
 • Analýza a vyhodnocení rizik  -  ve smyslu § 102 zákoníku práce č. 262/2007 Sb., zhodnocení všech rizik působících na zaměstnance
 • Dokumentace BOZP -  v souladu s podmínkami právní úpravy na úseku BOZP vypracování kompletní interní dokumentace
 • Provozní řády -  vypracování provozních řádů všech druhů pracovišť se zvýšenými riziky práce
 • OOPP -  osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky – v návaznosti na zjištěná pracovní rizika je vyhodnocen potřebný rozsah pro přidělování
 • Kategorizace prací  - zařazení prací do kategorií, předání na Hygienickou stanici, včetně účasti na projednání
 • Harmonogram revizí a školení  -  přehled termínů všech školení ve vztahu k BOZP a termínů všech nařízených revizí
 • Školení   - obecná školení o BOZP ve smyslu Zákoníku práce
 • Školení řidičů referentů
 • Traumatologické plány

                

 

                 

TOPlist